EROtrends - Targi Erotyczne
Targi Erotyczne w Warszawie

Zostań sponsorem

Organizator Międzynarodowego Festiwalu EROrends Erotyka – Lifestyle – Zdrowie  zwraca się z propozycją sponsorowania przez Państwa Firmę tej prestiżowej dla branży imprezy, co w istotny sposób podniesie rangę i podkreśli zaangażowanie współpracujących firm.

Sponsor Tytularny

Tytuł Sponsor Tytularnego EROrends 2014 Erotyka – Lifestyle – Zdrowie  jest przyznawany tylko jednej Firmie.

Cena: 49.000 PLN netto.

Pakiet sponsora tytularnego zawiera:

 • przyznanie Firmie tytułu Sponsora Tytularnego EROrends 2014 Erotyka – Lifestyle – Zdrowie;
 • umieszczenie logo lub nazwy Partnera w bezpośrednim sąsiedztwie logo Festiwalu  na wszystkich materiałach Festiwalowych z informacją „Sponsor tytularny Festiwalu”;
 • przyznanie powierzchni 50 m2 na hali Festiwalowej (bez zabudowy i innych dodatków);
 • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Festiwalu;
 • informowanie o współpracy z Firmą w komunikatach prasowych Festiwalu;
 • umieszczenie 2-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Festiwalu wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
 • umieszczenie logo Firmy na smyczach Festiwalowych;
 • umieszczenie logo Firmy na identyfikatorach Festiwalowych;
 • umieszczenie logo Firmy na okładce katalogu Festiwalu;
 • wyróżnienie logo Firmy – większe niż logo pozostałych Sponsorów;
 • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Festiwal.

 

Partner Strategiczny EROtrends 2014

Tytuł Partnera Strategicznego EROrends 2014 jest przyznawany jednej firmie.

Cena: 29.000 PLN netto.

Pakiet sponsorski zawiera:

 • przyznanie Firmie tytułu Partnera Strategicznego EROrends 2014,
 • stoisko niezabudowane 20 m2 w części wystawienniczej Festiwalu;
 • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Festiwalu;
 • informowanie o współpracy z Firmą w komunikatach prasowych Festiwalu;
 • umieszczenie 1-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Festiwalu wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
 • umieszczenie logo Firmy na identyfikatorach Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na okładce katalogu Festiwalu;
 • wyróżnienie logo Firmy – większe niż logo pozostałych Sponsorów;
 • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Festiwal.

 

Sponsor Główny EROtrends 2014

Tytuł Sponsora Głównego EROrends 2014 jest przyznawany tylko trzem firmom.

Cena: 19.000 PLN netto.

Pakiet sponsorski zawiera:

 • przyznanie Firmie tytułu Sponsora Głównego EROtrends 2014;
 • stoisko niezabudowane 12 m2 w części wystawienniczej Festiwalu
 • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Festiwalu;
 • informowanie o współpracy z Firmą w komunikatach prasowych Festiwalu;
 • umieszczenie 1-stronicowej informacji o Firmie w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Festiwalu wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
 • umieszczenie logo Firmy na identyfikatorach Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na okładce katalogu Festiwalu;
 • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Festiwal.

 

Sponsor EROtrends 2014

Tytuł Sponsora EROrends 2014 jest przyznawany wielu firmom.

Cena: 9.000 PLN netto.

Pakiet sponsorski zawiera:

 • przyznanie Firmie tytułu Sponsora EROtrends 2014;
 • poinformowanie o współpracy z Firmą podczas uroczystego otwarcia Festiwalu;
 • informowanie o współpracy z Firmą w komunikatach prasowych Festiwalu;
 • umieszczenie 1-stronicowej reklamy Firmy w katalogu Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na materiałach reklamowych Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Festiwalu wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
 • umieszczenie logo Firmy na identyfikatorach Festiwalu;
 • umieszczenie logo Firmy na okładce katalogu Festiwalu;
 • możliwość wyłożenia materiałów promocyjno-reklamowych Firmy przy wejściach na Festiwal.

 

Wyłączny Sponsor pojedynczego wykładu sfery ZDROWIE

Tytuł Wyłącznego Sponsora wybranego wykładu lub prelekcji sfery Zdrowie EROrends 2014 jest przyznawany jednej firmie.

Cena:  999 PLN netto

Pakiet sponsorski zawiera:

 • poinformowanie o Sponsorze w czasie trwania wykładu lub prelekcji;
 • możliwość dystrybucji własnych materiałów reklamowych wśród jego uczestników przed i po wykładzie;
 • możliwość ustawienia roll-upów, bannerów itp. Firmy podczas Konferencji/Wykładu;
 • umieszczenie logo Firmy na stronie internetowej Festiwalu w części poświęconej wykładowi wraz z przekierowaniem na stronę Firmy;
 • Inne formy promocji – do ustalenia z Organizatorem

 

Formularz zgłoszenia

Dodaj komentarz