EROtrends - Targi Erotyczne
Targi Erotyczne w Warszawie

Regulamin Nagrody Konsumantów EROtrendy

erotrendy

REGULAMIN NAGRODY KONSUMENTÓW EROtrendy

(wszedł w życie w dniu 1 czerwca 2013 r.)

§ 1

EROtrendy, to doroczna nagroda konsumentów przyznawana za wyznaczanie nowych trendów w sferze erotyki, lifestylu oraz zdrowiu. Nagroda wręczana jest podczas Gali targowej.

§ 2

 1. Podmioty nominowane do nagrody zwane są w dalszej części Regulaminu Nominowanymi, a otrzymujący nagrodę – Laureatami.
 2. Podmiotem zarządzającym prawami do nagrody jest Organizator targów EROtrends.

§ 3

Nagrodę EROtrendy przyznaje się w następujących kategoriach:

 • najlepszy sklep erotyczny – do nagrody można nominować sklep fizyczny lub internetowy, który w opinii konsumentów w szczególny sposób wyznacza nowe trendy w tym poprzez udostępnienie nowoczesnej platformy sprzedażowej, stosowanie wysokich standardów obsługi klienta, realizowanie polityki bezpieczeństwa oraz oferowanie atrakcyjnych programów lojalnościowych;
 • najlepszy (-a) artysta (-stka) / performer (-ka) erotyczny (-a) – nominowanym mogą być osoby lub grupy (formacje) występujące na scenach klubowych, Festiwalowych, pokazach zamkniętych pokazujące sztukę erotyczną;
 • najlepszy produkt erotyczny – produkt (zabawka erotyczna), który wg opinii zgłaszającego nominację jest innowacyjny, niezawodny w działaniu, bezpieczny, spełniający oczekiwania konsumenta;
 • najbardziej seksowna bielizna – zgłaszający podają nazwę marki bielizny, która ich zdaniem zasługuje na miano najseksowniejszej;
 • najlepszy wortal – według zgłaszającego do nominacji świetnie prowadzony, profesjonalnie obsługiwany i poruszający problematykę erotyczną lub zdrowia psychoseksualnego oraz prowadzący atrakcyjną formułę poradnictwa w powyższym zakresie;
 • najlepszy klub lifestylowy – klub, w którym obsługa, jakość serwisu, formuła zabawy, muzyka i inne oferowane gościom formy zabawy predestynują do miana najlepszego;
 • organizacja pożytku publicznego działająca w sferze równouprawnienia płci, równości oraz praw człowieka – nominowane mogą być organizacje pomocowe działające na polu uświadamiania o seksualności, o bezpiecznym seksie, o zdrowiu psychoseksualnym, prowadzące programy ochrony zdrowia, przeciwdziałania narkomanii i handlowi ludźmi oraz mają na tym polu według zgłaszającego wybitne zasługi i osiągnięcia.

§ 4

 1. Zgłaszanie Nominowanych odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy zgodnie z Zasadami nominowania.
 2. Laureaci wybierani są w drodze głosowania internetowego zgodnie z Zasadami wyboru Laureata.

§ 5

Zasady nominowania:

 1. Zgłaszanie Nominowanych rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2013 r.
 2. Nominującym może być osoba fizyczna lub prawna.
 3. Nominowany musi prowadzić działalność zgodną z nazwą kategorii, w której został nominowany.
 4. Wysyłanie nominacji następuje poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej EROtrends.
 5. Zgłoszenie z nominacjami musi zwierać: wybór kategorii, nazwę nominowanego podmiotu, dane adresowe bądź adres strony www.
 6. Zgłaszanie Nominowanych zostaje zamknięte w dniu 31 stycznia 2014 r. o godz. 24:00.
 7. Lista Nominowanych zostanie ogłoszona w dniu 3 lutego 2014 r.
 8. W dniu 3 lutego 2014 r. rozpoczyna się głosowanie na Laureata Nagrody EROtrendy.

§ 6

Zasady wyboru Laureata:

 1. Głosowanie internetowe na Nominowanych w poszczególnych kategoriach rozpocznie się w dniu 3 lutego 2014 r. o godz. 10:00 a zakończy o północny w przeddzień rozpoczęcia pierwszego dnia Festiwalu.
 2. Głosujący konsument może wybrać wyłącznie jednego Laureata w jednej kategorii.
 3. Liczą się wyłącznie głosy wysłane z jednego adresu e-mail.
 4. O wyborze Laureata w danej kategorii decyduje liczba oddanych głosów.
 5. Wyniki głosowania podawane są na bieżąco w postaci procentowej.
 6. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Festiwalowej.

§ 7

 1. Nominowani mają prawo do umieszczenia logotypu „Nominowany do Nagrody Konsumentów EROtrendy w kategorii …” na swoich stronach internetowych i innych wydawnictwach ze wskazaniem nazwy kategorii i roku uzyskania nominacji. Warunkiem koniecznym jest podlinkowanie logotypu do strony www.erotrendy.pl .
 2. Laureaci mają prawo do dożywotniego używania tytułu „Laureat Nagrody Konsumentów EROtrendy w kategorii …” oraz wykorzystywania logotypu nagrody wraz z podaniem roku uzyskania.

§ 8

 1. Organizator Festiwalu EROtrends posiada prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień honorowych oraz dopuszczenia nagród pozaregulaminowych.
 2. Nagrody pozaregulaminowe muszą być zgłoszone przez fundatorów nagrody Organizatorowi Festiwalu EROtrends na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszego dnia targów.
 3. Nagrody pozaregulaminowe wręczane są w sposób i na zasadach ustalanych indywidualnie.

§ 9

 1. Zasady przyznawania nominacji oraz Nagród określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu możliwa jest wyłącznie po zakończeniu dane edycji targów.

§ 10

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Pobierz regulamin (PDF)

Dodaj komentarz