dissertations services
PodziA�kowania | Festiwal EROtrends
EROtrends - Targi Erotyczne
Targi Erotyczne w Warszawie
?i???i?????? ???i?? ???i??Ni??Ni??N? N?Ni????Ni?????? ?i???i???i?? ??Ni?????i???i???i?? ?i???i?????? ???i?? ???i??Ni??Ni??N?

PodziA�kowania

Szanowni PaA�stwo,

jest mi niezmiernie miA�o podziA�kowaA� wszystkim PaA�stwu wystawcom, artystom,A�odwiedzajA�cym targi, jak rA?wnieA? pracownikom targowym za uczynienie z tej edycji TargA?wA�EROtrends prawdziwie stylowejA�imprezy na A�wiatowym poziomie. ToA�zasadniczo zasA�uga wspaniaA�ych wstawcA?w, A?e targi te byA�y atrakcyjne i przyciA�gnA�A�y tysiA�ce odwiedzajA�cych. Moje sA�owa uznania przekazujA� takA?e artystomA�urozmaicajA�cymA�nasze targi swoimi profesjonalnymi pokazami na scenie oraz tym, ktA?rzy prezentowali swoje prace w czA�A�ciA�lifestylowej. DziA�kujA� pani Annie Moderskiej i Marii Rotkiel za prowadzenie warsztatA?wA�cieszA�cych siA� tak wielkim zainteresowaniem naszych goA�ci a szczegA?lne moje wyrazy uznania kierujA� do organizacji pozarzA�dowych obecnych na targach.

ZarzA�dowi Warszawskiego Centrum EXPO XXI dziA�kujA� za duchowA� iA�technicznA� pomoc w zorganizowaniu naszych targA?w.

W zwiA�zku z licznymi pytaniami o kolejne edycje targA?w juA? teraz mam przyjemnoA�A� zakomunikowaA�, iA?A�kolejne targi EROtrends odbA�dA� siA� na pewno na poczA�tku majaA�2014A�rokuA�i serdecznie PaA�stwa na nie zapraszam.

Marcin FrA�hlichA�|A�CEO

playroom

 

 

PARAFA

 

 

essay for you
essay help
research paper writing service
buy research papers
buy essay
buy essay online